Bied op deze 400 kilometer per uur snelle mokerhamer

Deze ontiegelijk snelle mokerhamer uit de jaren ’80 wants to be…your sleeeeedgehammer…

Nu we leven in George Orwells 1984, denken we met weemoed terug aan 1984. Russische infiltratie beperkte zich tot een paar hete spionnen die hier wat loco-burgemeesters kwamen verleiden en verder netjes inburgerden. China bestond nog niet en mijn 944 zag het levenslicht. Tevens was 1984 het jaar dat de C4 generatie van de Corvette geïntroduceerd werd. Je weet wel, die unit van Face uit The A-Team. Deze ‘Vette zou tot ver in de jaren ’90 leverbaar blijven. Het hoogtepunt van de C4 lag toen echter al achter de auto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *